Primær opgave:        – Klippe græs med traktor

Sekundær opgave:   – Med lille motorklipper, slå græs omkring kunstbaner,

                                 –  hegn og klubhus,

                                 – Ukrudtsfjernelse på kunstbaner og fliser.

                                 – Tilsyn med klubhus, faciliteter og ladestatus på

                                   batterier.

Inden du starter traktoren og klipper skal du kigge efter oliestand, diesel og smøre nipler etc.

Traktor køres i 1 gear med max. 1500 omdr. Klipperen er IKKE konstrueret til at køre stærkt!!!

Sørg selv for at bytte uger med andre, hvis du ikke kan de uger hvor du er sat på.

Søren sørger for at der er diesel på traktoren og klipper fungerer. Er der problemer med klipper/traktor eller græsslåning i almindelighed, så kontakt Finn på tlf: 61381428

Det kan være nødvendig at slå græsset med 4-5 dages interval.

Jørgen tromler græsset efter behov.

Uge:

1 – 2 :
3 – 4 :
5 – 6 :
7 – 8 :
9 –10 :
11–12 :
13–14 :
15–16 : Torben Rasmussen
17–18 : Rico Jørgensen 
19–20 : Bjarne Madsen
21–22 : Peder Rasmussen
23–24 : Keld Andersen
25–26 : Søren Helsted
27–28 : John Fjord
29–30 : Carsten Maglekær
31–32 : Finn Sørensen
33–34 : Feda Behram
35–36 : Bjarne Jæger
37–38 : Leif H. Hansen
39–40 : Kim Broholm
41–42 : Torben Rasmussen
43–44 : Rico Jørgensen
45–46 : Bjarne Madsen
47–48 : Peder Rasmussen
49–50 : Keld Andersen
51–52 : Søren Helsted