Menu Luk

Flyveplads/Reglement

 

Flyveplads og reglement.

Odense modelflyveklubs plads er beliggende på et inddæmmet strandareal, ikke langt fra Odense fjord.

Banen er ca. 50 x 200 m, og der kan flyves 270° rundt om pladsen.

Adgangen til pladsen foregår ad grusvejen, der støder op til Otterupvej. Se ”Find vej

Flyvetider:

Der kan være begrænsninger mht. flyvetider.

OMF’s flyveplads befinder sig i en restriktionszone benævnt EK R25.Inden du starter flyvning, skal du på https://www.droneregler.dk/dronezoner , sikre dig at den ikke er aktiv.

OMF´s flyveplads ligger tættere end 5km fra Beldringe lufthavn og OMF har således dispensation fra SLV mht. de normale krav på 5km. Vores flyvning med modelfly må aldrig kompromittere sikkerheden for full-size fly og deres piloter. RC-FLY SKAL ALTID VIGE FOR FULL-SIZE FLY.

Max flyvehøjde er 100m.

 Faciliteter på pladsen:

Klubhus med varme. Overdækket terrasse med borde/bænke og en Grill. WC (tørklosset). 12v ladestation.

Generelt:

 • Maks 15 km/t ved kørsel på grusvejen.
 • Logbogen skal udfyldes ved hvert besøg på flyvepladsen.
 • Alle piloter skal være forsikret iht. Odense Modelflyveklubs vedtægter §4.
 • Støjgrænsen for alle modeller skal overholdes.
  (Grænsen er: 80 dB(A) målt på 10 meters afstand).
 • Alle gæstepiloter skal kontakte formanden før flyvning påbegyndes.

Flyvning:

 • Flyvning må kun foregå i flyveområdet, som vist på oversigtskort, forneden og på frekvensklemmeskabet på pladsen.
 • Det er forbudt at overflyve parkeringsplads, standplads, klubhus, pilotfelt og opstartsfelt.
 • Det er forbudt at flyve tættere på pilotfeltet end 10 meter.
 • Det er forbudt at flyve lavt over grusvejen (på nær ved landing).
 • Alt flyvning skal foregå fra pilotfelt.
 • Piloter skal være enige om hvilket pilotfelt der benyttes (der må ikke flyves fra flere pilotfelter på samme tid).
 • Starter og landinger annonceres over for andre piloter i pilotfeltet med ”Jeg letter” og ”jeg lander”.
 • Hvis man er nød til at gå på banen, meddeles dette tydeligt til andre piloter i pilotfeltet.
 • Af hensyn til sikkerheden, skal taxi-kørsel på banen samt ind og ud af standplads, forgå med forsigtighed og stor hensynstagen til alle andre.
 • Ved opsætning af alle former for træktorv, optræksspil, quad-race baner og lignende, skal dette sættes op under hensynstagen til vindretning, så andre flyvegenre også kan lette og lande.
 • Ved FPV-flyvning skal der benyttes en spotter.
 • Under flyvning og ophold på pladsen, skal almindelig sans for sund fornuft og sikkerhed benyttes.

Rigtig god fornøjelse
Bestyrelsen