Flyvepladsreglement
for Odense Modelflyveklub


Generelt:
Maks 15 km/t ved kørsel på Sortevejen.
Logbogen skal udfyldes ved hvert besøg på flyvepladsen.
Alle piloter skal være forsikret iht. Odense Modelflyveklubs vedtægter §4.
Støjgrænsen for alle modeller skal overholdes. (Grænsen er: 80 dB(A) målt på 10 meters afstand).
Alle gæstepiloter skal kontakte formanden før flyvning påbegyndes.


Flyvning:
Flyvning må kun foregå i flyveområdet, som vist på oversigtskort på frekvensklemmeskabet.
Det er forbudt at overflyve parkeringsplads, standplads, klubhus, pilotfelt og opstartsfelt.
Det er forbudt at flyve tættere på pilotfeltet end 10 meter.
Det er forbudt at flyve lavt over Sortevejen (på nær ved landing).
Alt flyvning skal foregå fra pilotfelt.
Piloter skal være enige om hvilket pilotfelt der benyttes (der må ikke flyves fra flere pilotfelter på samme tid).
Starter og landinger annonceres over for andre piloter i pilotfeltet med ”Jeg letter” og ”jeg lander”.
Hvis man er nød til at gå på banen, meddeles dette tydeligt til andre piloter i pilotfeltet.
Af hensyn til sikkerheden, skal taxi-kørsel på banen samt ind og ud af standplads, forgå med forsigtighed og stor hensynstagen til alle andre.
Ved opsætning af alle former for træktorv, optræksspil, quad-race baner og lignende, skal dette sættes op under hensynstagen til vindretning, så andre flyvegenre også kan lette og lande.
Ved FPV-flyvning skal der benyttes en spotter.
Under flyvning og ophold på pladsen, skal almindelig sans for sund fornuft og sikkerhed benyttes.


Rigtig god fornøjelse Bestyrelsen

flyveomr