Indmeldelse og medlemsskab af Odense modelflyveklub

Indmeldelse i Odense modelflyveklub kan ske ved henvendelse til kasserer Bjarne Jæger.

Oplys: Navn, adresse, fødselsdag og telefon nummer.

Bjarne kan kontaktes på e-mail : Kasserer@odensemodelflyveklub.dk, eller mobil: 24243429 

Medlemsskabet løber fra 1. februar til 31. januar året efter, og kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse.

 

Det årlige kontingent vedtages på generalforsamling og er for år 2020:

Junior (under 18 år):   Kr. 100,-

Senior (over 18 år):     Kr. 400,-

Passiv medlem:     Kr. 100,-

Kontingent bedes overført til: Reg.nr: 1551       Kontonummer:  1229702

 

”Medlemskab af OMF er, for aktive piloter, betinget af, at man:

        Som privatperson, har tegnet en gyldig ansvarsforsikring for modelflyvning, som kan forevises og godkendes af bestyrelsen”.

Eller

        Som erhvervspilot, har tegnet en erhvervsforsikring for modelflyvning, som kan forevises og godkendes af bestyrelsen”.

 

Pr. 01-01-2019 udgør kontingent til Modelflyvning Danmark, kr. 600,-
Via medlemskabet af Modelflyvning Danmark er man forsikret, hvis ens fly skulle forvolde skade på andre personer eller andres ejendom, herunder hus og bil.
Det er ikke en kasko forsikring på dine egne eller andres model fly. 
For yderlige informationer se : www.modelflyvning.dk