Gæsteflyvning

Ved gæsteflyvning skal formanden kontaktes. Dette skal gøres inden Flyvningen påbegyndes.
Gæstepiloter som ikke er medlem af Modelflyvning Danmark, må kun flyve med OMF-instruktør.
Det generelle flyvepladsreglement skal ved en hver flyvning overholdes.

Med venlig hilsen Bestyrelsen