Odense modelflyveklubs plads er beligende på et inddæmmet strand areal, ikke langt fra Odense fjord.

Banen er ca. 50 x 200 m, og der kan flyves 270° rundt om pladsen.

Adgangen til pladsen foregår ad grusvejen, der støder op til Otterupvej. Se “Find vejen”

Flyvetider:
Der er ingen begrænsninger mht. flyvetider.

Ved gæsteflyvning skal formanden kontaktes.

Faste flyve dage:
Der er fri flyvning alle dage, hvor piloterne på flyvepladsen benytter pilotetfeltet (med mindre man kan blive enige om andet sted fx pga- vindretning.

Alle er velkomne, og vi viser hensyn til alle! 

 OMF´s flyveplads ligger tættere end 5km fra Beldringe lufthavn og OMF har således dispensation fra SLV mht de normale krav på 5km.
Vores flyvning med modelfly må aldrig kompromittere sikkerheden for full-size
fly og deres piloter. RC-FLY SKAL ALTID VIGE FOR FULL-SIZE FLY.

Max flyvehøjde er 100m.

Faciliteter på pladsen:
Klubhus med varme
Overdækket terasse med med borde/bænke
Udvis altid forsigtighed med åben ild!
WC (tørklosset)

12/24v ladestation.

flyveomr